คู่มือการใช้งาน บางรายการเข้าไปศึกษาใน "รายละเอียดสินค้า"

( ALL USER MANUAL )

        รวมคู่มือการใช้งานของสินค้า

         1.  USB to parallel Card
          2.  Plasma cutting Torch height control (V.2 LED 7 secment)
         3.  User manual TB6560HQ T3-V5 (3-Axis Isolate)
         4. User manual TB6560HQ T4-V5( 4-Axis Isolate)
         5.  User Manual For M542 Economical Microstepping Driver
         6.  คู่มือการใช้งานBreak Outboard opto Isolator
         7.  User manual for 3 axis TB6560 driver board
          8. User manual for 4 axis TB6560 driver board
         9. User manual for 5 axis TB6560 driver board
         10. PCI to Parallel Port  Card 
        11. User manual Steper Driver TB6560 AHQ single axis  Wirring Diagram  
       12. User manual 5 Axis Breakout Board for Stepper Motor Driver CNC 
       13. User Manual DM 860 7.8 AMP Stepping motor driver 
       14. User Manual Power supply Co2 Laser Tube
       15. User Manual NC-Studio
       16. User Manual Steper driver TB6660 HQ single axis Wirring Diagram
        17. Single axis 3.5A TB6560AHQ stepper motor driver 
        18. (M1707) USER MANUAL   PWM CONVERS TO ANALOG VOLTAGE INPUT (AVI) FOR VFD 
        19. (M 1705) คู่มือการใช้งานตัวควบคุม Spindle มอเตอร์ 
       20. ตัวควบคุม MACH3 CNC Controller แบบไร้สาย(Wireless MACH3 CNC Controller)
        21.เครื่อง ตัด และ Engraving ด้วยแสง เลเซอร์ ขนาด 20*30 มม.
        22. เครื่อง ตัดและ Engraving ด้วยแสงเลเ๙อร์ ขนาด 40*40 มม.
      23. LEADSHINE MOTOR DRIVE DM 442
         24. LEADSHINE MOTOR DRIVE DM542
        25. LEADSHINE MOTOR DRIVE DM556
     26. LEADSHINE MOTOR DRIVE DM860
     27. LEADSHINE MOTOR DRIVE DMA860H
    28. LEADSHINE MOTOR DRIVE 6DM860
    29. LEADSHINE MOTOR DRIVE 3DM583
 
        ALL VFD ( Variable Frequency Drive)
               Vaiable Frequency Drive 
                  VFD DELTA  
                 -VFD-EL UserManual
              -VFD-E UserManual
              - BEST FC-300

       LASER CUTTING&Engraving 
       -Leetro Laser cutting Controller 
            -laser cut 5.0   Program   User manual
            -laser cut 5.3   program   user Manual 
           - laser cut 5.6  program   User manual 
        
     AWC608,608C,708 708C Laser cutting controller 
         คู่มือการใช้งาน User manual 
         โปรแกรมควบคุม 
            วิธีการติดตั้ง USB DRIVER
         วิธีการติดตั้งระบบ LAN Link
        
           ตัวควบคุมระยะห่างหัวตัดพลาสม่าให้คงที่ THC (TORCH Height Controll)
            -ใช้กับ MACH3 CNC Controller ( V.3) 
            - Stand Alone ใช้กับ เครื่องตัด NC แบบ แขนเดียว หรือ DSP หรือ CNC controller ที่ไม่ใช่ MACH3
            - ชุดสำเร็จ แบบ Stand Alone พร้อม DC มอเตอร์เกียร์ และ ตัวจับแกน Z
            
        Plasma Cutting Machine 
            1. PowerMAX 45
          อุปกรณ์หัวตัดด้วยมือ (T45v hand torch consumables)
          อุปกรณ์หัวตัดตรง (T45m machine torch consumables)
            2. PowerMAX 65 ,85 
         4. PowerMax105
         5. PowerMax1105
         6.PowerMax1250
         7.หัวตัดพลาสม่า และ อุุปกรณ์ประกอบ Hypertherm
        DATA SHEET 
         1. TB6560AHQ,TB6560AFG
          2. HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS SN7414, SN74LS14
          3. STEPPER MOTOR CONTROLLERS L297
          4. SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR 2N3904
          5. 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator 7805 7806 7808 7809 7812 7815 7818 7824 
          6. Photocoupler GaAs TLP 512-1  512-2  512-4
          7. Dual-Channel: HCPL-2630, HCPL-2631  High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocoupler
      Ncstudio Card  รายละเอียดสินค้า ทุกบอร์ดติดตั้งได้ ทดสอบก่อนส่งลูกค้า
      1.วิธีการติดตั้ง 
    2.โปรแกรม 5.5.60
    3.โปรแกรม 5.4.53
   4.คู่มือการใช้งาน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  3
Visits:  2,982,448
Today:  581
PageView/Month:  27,745