วิธีการจัดส่งสินค้า
ลำดับที่ รายละเอียดการจัดส่ง ค่าขนส่ง (บาท)
--- ---
        
               

                 
   

                >>  วิธีการติดตาม สถานะการขนส่ง นิ่มซีเส็งเอ๊กซ์เพรส

                >>   การติดตามสินค้า ส่งจากบริษัท นิ่มเอ๊กซ์เพรส (เบอร์โทรศัพท์) 

แจ้งรหัสติดตามพัสดุ หมายเลขการสั่งซื้อ หรือ ชื่อ - นามสกุล :
หมายเลขการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อสินค้า สถานะการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งพัสดุ บริการส่งแบบ รหัสติดตามพัสดุ
105157B000321 ภัทรพล    แย้มทอง จัดส่งแล้ว 20 กุมภาพันธ์ 2561 EMS EU181040155TH
105157B000319 สุรกิจ    จัตุรัสตระกูล จัดส่งแล้ว 12 มกราคม 2561 ลงทะเบียน ET322874216TH
105157B000311 คมการ    ศรีลาวรรณ จัดส่งแล้ว 11 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน KerryExpress
105157B000303 พงษ์พันธ์    ราชภักดี จัดส่งแล้ว 29 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน
105157B000302 จักรกฤษณ์    ศิริแก้วเลิศ จัดส่งแล้ว 29 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน
105157B000305 คณชาญ    ดิษฐ์แก้ว จัดส่งแล้ว 29 สิงหาคม 2560 EMS ER446274948TH
105157B000304 จุฑาทิพย์    ธีระประเสริฐกุล จัดส่งแล้ว 28 สิงหาคม 2560 EMS
105157B000301 นิรันดร์    พินิจจันทร์ จัดส่งแล้ว 21 มิถุนายน 2560 EMS ER121531996TH
105157B000296 อภิชาติ    ดวงเกิด จัดส่งแล้ว 14 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียน
105157B000288 รัฐกรณ์    อาจชมภู จัดส่งแล้ว 9 พฤษภาคม 2560 EMS NimExpress1631705010415
     


 

 

 

 
Online:  13
Visits:  1,378,723
Today:  366
PageView/Month:  23,075